تسبیح فرشتگان

تصاویر و مطالب گوناگون در رابطه با نماز

حضور قلب
ساعت ٧:٢٠ ‎ق.ظ روز یکشنبه ۱٧ فروردین ۱۳٩۳  کلمات کلیدی: حضور قلب ، مقام معظم رهبری ، نماز در بیانات رهبری ، نماز

مقام معظم رهبری:

در نماز آنچه که مهم است و باید روى آن تکیه کرد بعد از ترویج اصل نماز- که همه را نمازخوان باید کرد و همه نمازخوان بشوند- عبارت است از توجهِ در نماز. همان چیزى که «حضور قلب» به آن گفته مى‏شود.

حضور قلب و توجه، کارى است که به تمرین احتیاج دارد. کسانى که این کارها را کرده‏اند و بلدند، به ما یاد مى‏دهند که انسان باید در حال نماز، خود را در حضور یک مخاطب عالى‏شأن و عالى‏مقام که خالق هستى است و مالک همه‏ى وجود انسان است، احساس کند. هر مقدار از نماز که توانست این حالت را داشته باشد، به تعبیر روایات این نماز، نمازِ مقبول است و آن خاصیت و اثر را خواهد بخشید.

27/ 06/ 1385