تسبیح فرشتگان

تصاویر و مطالب گوناگون در رابطه با نماز

امام جماعت باید اینگونه باشد!
ساعت ٧:۱٧ ‎ق.ظ روز یکشنبه ۱٧ فروردین ۱۳٩۳  کلمات کلیدی: نماز جماعت ، مقام معظم رهبری ، نماز در بیانات رهبری ، نماز

مقام معظم رهبری:

بنده خودم سالها پیش‏نمازى کرده‏ام؛ مى‏دانم انسان چگونه باید با مردم رفتار کند. وقتى نماز تمام مى‏شد، برمى‏گشتم رو به مردم مى‏نشستم. تسبیحات حضرت زهرا را هم که مى‏گفتم، افراد مى‏آمدند و مى‏دیدند راه باز است. جوان مى‏آمد، مزلّف مى‏آمد، بازارى مى‏آمد، ریش‏دار مى‏آمد، بى‏ریش مى‏آمد. آن زمان، پوشیدن پوستین‏هاى وارونه در میان جوانهاى بیتل مد شده بود. یک روز رفتم نماز، دیدم یکى از همین جوانهاى آلامد که موهایش را روغن زده، آمده و صف اول کنار متدینین و بازارى‏هاى خوب و افراد محاسن سفید نشسته. احساس کردم این جوان با من حرفى دارد. نشستم و به او پاسخِ نگاه دادم؛ یعنى اجازه دادم بیاید حرفش را بزند. جلو آمد و گفت آقا! من صف اول بنشینم، اشکال دارد؟ گفتم نه، چه اشکالى دارد؟ شما هم مثل بقیه. گفت: این آقایان مى‏گویند اشکال دارد. گفتم: این آقایان بیخود مى‏گویند! این جوان، دیگر از این مسجد پا نمى‏کِشد. این جوان، دیگر از این پیش‏نماز دل نمى‏کند. همین‏طور هم بود؛ از ما دل نمى‏کندند. بنده وقتى مسجد مى‏رفتم، در میان صد نفر، اقلًّا نود نفرش جوانها بودند. بنده هیچ‏چیز خاصى نداشتم؛ نه یک‏مایه‏ى آن‏چنانىِ معنوى، نه یک‏مایه‏ى دنیوى؛ اما با مردم بودم.

23/ 10/ 1383