تسبیح فرشتگان

تصاویر و مطالب گوناگون در رابطه با نماز

خدمت به نماز جمعه، خدمت به دین و تقواست
ساعت ٢:۱٦ ‎ب.ظ روز شنبه ۱٦ فروردین ۱۳٩۳  کلمات کلیدی: نماز ، نماز در بیانات رهبری ، مقام معظم رهبری ، نماز جمعه

مقام معظم رهبری:

خدمت به نماز جمعه، خدمت به دین و تقواست؛ چون نماز جمعه براى گسترش تقوا و روح دینى در مردم است؛ همچنان که خدمت به نماز جمعه، خدمت به آگاهىِ سراسرى ملت ایران است؛ چون نماز جمعه یک عملِ صرفاً عبادى نیست؛ عملى است که در ذات و ترکیب خود، آگاهى‏بخش است؛ هم اجتماع عظیم مسلمانان را هر هفته تشکیل مى‏دهد و به رخ دوست و دشمن مى‏کشد و هم به وسیله‏ى خطیب جمعه، اوضاع و احوال سیاسى براى آن‏ها تشریح و تبیین مى‏شود. حقیقتاً نماز جمعه در اسلام ترکیب عجیبى است؛ از یک طرف، توصیه‏ى مردم به تقوا و پاک‏دامنى و اعراض از هواهاى نفسانى است و از طرف دیگر، آگاه کردن مردم از جریانهاى سیاسى و توطئه‏هاى دشمنان و نیازهاى دوستان و اوضاع دنیاى اسلام است. قدر این فریضه‏ى عظیم را باید خیلى دانست.

05/ 05/ 1381