تسبیح فرشتگان

تصاویر و مطالب گوناگون در رابطه با نماز

جنگ با نمازگزاران بی بصیرت!
ساعت ۸:٢٩ ‎ق.ظ روز پنجشنبه ۱٤ فروردین ۱۳٩۳  کلمات کلیدی: دفاع مقدس ، مقام معظم رهبری ، نماز در بیانات رهبری ، نماز

مقام معظم رهبری:

عمار یاسر در جنگ صفین ملتفت شد که در یک گوشه‏ى لشکر همهمه است. خودش را رساند، دید یک نفر آمده وسوسه کرده که شما با چه کسانى دارید مى‏جنگید؛ طرف مقابل شما مسلمانند و نماز مى‏خوانند و جماعت دارند!

یادتان است که در جنگ تحمیلى، وقتى بچه‏هاى ما مى‏رفتند سنگرهاى دشمن را مى‏گرفتند و آن‏ها را اسیر مى‏کردند و به داخل سنگر مى‏آوردند، وقتى جیب‏هایشان را مى‏گشتند، مهر و تسبیح پیدا مى‏کردند! آن‏ها جوانان مسلمان شیعه‏ى عراقى بودند که مهر و تسبیح در جیبشان بود؛ اما طاغوت و شیطان از آن‏ها استفاده مى‏کرد. این دست مسلمان تا وقتى ارزش دارد و دست مسلمان است، که به اراده‏ى خدا حرکت کند. اگر این دست به اراده‏ى شیطان حرکت کرد، همان دستى مى‏شود که باید قطعش کرد. این را امیر المؤمنین خوب تشخیص مى‏داد.

26/ 01/ 1370