تسبیح فرشتگان

تصاویر و مطالب گوناگون در رابطه با نماز

نجواباپروردگارعالم
ساعت ۱٢:٤۸ ‎ب.ظ روز چهارشنبه ۱٤ اسفند ۱۳٩٢  کلمات کلیدی: نماز ، مذهبی ، ادبی

وقتی رو به قبله می ایستم گویی معبود را با چشم دل نظاره گر می شوم وقتی حمدش را برزبان جاری می سازم پاسخ پروردگاررامی شنوم  در برابرعظمت کبریایی اش سرتاپای وجودم ثناوستایشش راچو بارانی می بارد و رکوع می کندوباپروردگارنجوامی سازد و در برابر این همه دریای عظمت و قطرات رحمت سربه سجده می گذارم و تقدیسش می کنم گویی صدایش راواضح ترو زیباترمی شنوم که بابنده ی خاکیش نجوامی کند و حس می کنم هر لحظه به پروردگارم نزدیک ترمیشوم و درربنای قنوتم التماسش می کنم و دستهایم راسمتش رو به آسمانها بال پرواز می دهم و می گویم:

اللهم عجل لولیک الفرج